Product

เครื่องสตีม เครื่องทำไอน้ำ SAWO


SAWO Steam Generator

Product Description
Read the manual

เครื่องสตีม / เครื่องทำไอน้ำ SAWO มีระบบสแตนด์บาย (stand by) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน โดยในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย น้ำภายในแท้งค์ของเครื่องสตีม จะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิใกล้เดือด โดยที่ไม่ปล่อยไอน้ำออกมา เมื่อเปิดเครื่องสตีม ไอน้ำจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว และด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ ทำให้เครื่องสตีม SAWO ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา เหมือนเครื่องสตีมทั่วไป


เครื่องสตีม / เครื่องทำไอน้ำ SAWO มาพร้อมกับแผงควบคุมแบบสัมผัส Touch Screen Control ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องสตีมให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น